česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6114 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Není třeba neštěstí přivolávat a již napřed se jím obírat; což není dost času je snášet, až přijde, a neztrácet (TAJENKA) pro strach z budoucnosti?
L. A. Seneca
Ornament puzzle Clues

1 – Na tamtom místě (ob.); grafická technika.
2 – Zmražený; velké sovy.
3 – Vystoupení; vampýr.
4 – Rezervovaný; těžiti (z někoho).
5 – Vztahující se k Týně (-i); vzácný kovový prvek.
6 – Starý hud. strunový nástroj; značka margarínu.
7 – Druh pilníku; sibiřská řeka.
8 – Souhrnná označení tvarů téhož slova; nezhoubný nádor na svalové tkáni.
9 – Plísňové onemocnění; znovu.
10 – Zatvrzelá; otec.
žlutě – TAJENKA.
Help: LEXÉMY; NINĚRA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file