česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6004 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je (TAJENKA). To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.
A. Einstein
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Slepičí citoslovce; daň z přidané hodnoty; čtyřhra. B – Knihy fotografií; prostředek k placení. C – Téměř; svršková useň; věnovat. D – Ženské jméno (13. 10.); ukazovací zájmeno. E – Značka kilogramu; TAJENKA; chemická značka osmia. F – Jihoamerické velbloudovité zvíře; tropické ovoce. G – Slovensky „jenom“; mravní čistoty; pejsci. H – Půlka; trouchnivět. I – Druh meteorologických srážek; lodyha s listy; univerzita v USA.
Svisle:
1 – Přítok Jeniseje; připínadlo pera. 2 – Psovitá šelma; západoafrický stát. 3 – Odvětví; nevelcí. 4 – Velká mořská želva; povzdechnutí. 5 – Zájmeno osobní (ž.); římských 105. 6 – Iniciály vynálezce Papinova hrnce; dezinfekční přípravek. 7 – Úplet. 8 – Neotesanec; nechť. 9 – Zkratka tlaku krve; nemocnice následné péče (zkr.). 10 – Italsky „z“; topinky. 11 – Sbírka staroislandských básní; intenzita. 12 – Bahno; meta. 13 – Květina podobná leknínu; Informační technologie a elektronika (zkr.).
Help: EDDA; GABON; KAS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file