česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6004 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Charakter je pro duši totéž co vzhled pro tělo. Nefalšovanost a kultivovanost člověka by se neměly projevovat přímo. Měly by být vyjadřovány jako (TAJENKA).
Bruce Lee
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Drnkací hudební nástroj; ruské město. B – Nerozumný člověk; nadzemní části rostliny. C – Zahrazovat; zmije a kobra. D – Evangelický duchovní; příkaz k zastavení. E – Hranol rozkládající světelné paprsky; první housle.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.
Help: TULA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file