česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6093 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Zakladatel moderní čs. speciální pedagogiky (TAJENKA) (10. 10. 1867 Smiřice n. L. – 12. 3. 1961 Praha) se zasloužil o vznik pomocných škol a o přijetí jejich učebních osnov a výchovných směrnic. Od r. 1919 pracoval na Ministerstvu školství a národní osvěty jako inspektor a počal se intenzivně zajímat o slepeckou výchovu. Bojoval s názorem, že slepému dítěti není třeba vyššího vzdělání, protože by ho činilo více nešťastným. V roce 1924 začal vydávat časopis. „Úchylná mládež: Časopis pro výzkum a výchovu mládeže slabomyslné, hluchoněmé, slepé, mravně vadné a zmrzačelé“. Později se podtitul časopisu změnil na „Revue pro pedopatologii, nápravnou pedagogiku a sociální péči o mládež úchylnou“. (TAJENKA) se aktivně účastnil činnosti mnoha spolků, kterým předsedal nebo byl členem jejich výborů. Byly to např. Spolek pro péči o slabomyslné, Spolek pro léčbu a výchovu mrzáků, Český slepecký tisk či Spolek učitelů a přátel mládeže mravně vadné.
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Objížďka; slovensky „oběd“. B – Prodejní stánek; chyba (ve hře). C – Snímací zařízení; velká asijská země. D – Nakažlivé průjmové onemocnění; prvek značky Cl (-o-). E – Zástup čekajících; taktická jednotka vojska.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file