česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6114 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(1. TAJENKA) chce přijímat rány a (2. TAJENKA) chce být ovládána.
Martin Luther
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Notový zápis jednoho hlasu; buddhistický mnich. B – 1. TAJENKA; ochrana zboží. C – Zkratka střední školy; textilní surovina; vzorec oxidu dusnatého. D – Čajová růže (knižně); značka pascalu; mys. E – Polní práce; modrá barva. F – Kód japonského jenu; moje; řadová číslovka. G – Přitakání; zkratka bývalého Československa; iniciály režiséra Trojana. H – Kyselá pochutina; 2. TAJENKA. I – Noemovo plavidlo; ožehnutí.
Svisle:
1 – Póza; kožešinová šála. 2 – Zkratka pro Aspergerův syndrom; široká stuha jako odznak hodnosti; zvuk zvonku. 3 – Taneční víření; spojka; obyvatel našeho státu. 4 – Banda; odplata. 5 – Střevíc; mléčný výrobek. 6 – Jeden i druhý; černý zpěvavý pták; rtěnka. 7 – Vybídnutí k přijetí něčeho; příslovce (navíc); předložka. 8 – Opak dobra; shyb (na hrazdě).
Help: BONZ; OT
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Adjust...Adjust incorrect cell position.
xml document Solution into a file