česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6223 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„Básník Šumavy“ Karel Klostermann se narodil 13. 2. 1848 v hornorakouském Haagu, zemřel 16. 8. 1923 ve Štěkni u Strakonic, kde strávil poslední léta svého života. Napsal například soubory povídek V srdci šumavských hvozdů, Šumavské rapsodie či romány V ráji šumavském nebo Ze světa lesních samot:

„Mráz ráno i večer žíhal krutý, že (TAJENKA) hvízdal a sípěl zvukem kovovým, že vous horkým dechem ovanutý v tlusté rampouchy mrzl i řeči bránil, svrchní šat bílým jíním se pokryl, a krůpěje potu po tváři se řinoucí a na oblek dopadající ve stříbrné perly se měnily...“
Joined Corners Clues
1 – Značka sekundy.
2 – Iniciály režisérky Nellis.
3 – Řadová číslovka (-í).
4 – Švihnutí (bičem).
5 – Náhlý pokles cen.
6 – V původním tempu (hud.).
7 – TAJENKA.
8 – Nazální.
9 – Břitce.
10 – Žal.
11 – Latinský pozdrav.
12 – Hlas kozy.
13 – Značka ampéru.
Help: SLUMP
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file