česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6167 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Na svatého Řehoře všecko (TAJENKA).
American fill up Clues
Vodorovně:
A – Hrabavý tokavý pták; řev.
B – Řadová číslovka (-é); velcí kytovci.
C – Zeď; plavidlo z klád; a také ne.
D – Zkr. pro oblak stratus; 1. část TAJENKY.
E – Pták příbuzný pěnkavě; okrájet.
F – Osten; pořízek.
G – Iniciály herce Trávníčka; vybídnutí k přijetí něčeho; pórovité.
H – Značka pondu; zkratka pro jednotku palec; slabě; básnický zápor.
I – Předložka; německy „průduch“.
J – Strmá; strom rodící ořechy.
K – 2. část TAJENKY.
L – Vysílač na jihozápad od Prahy; vířivé tance.
M – Chemická značka mědi; Asiat.
Filling method: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.
Help: IN; PORE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file