česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6280 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
V roce 1936 začala skupina badatelů, kterou vedl (TAJENKA) Vilém Švec, kopat v tzv. Svěcené díře nedaleko obce Javoříčko. 14. dubna 1938 se jim podařilo objevit ohromnou prostoru Dómu gigantů s obrovskými krápníky a pak i další části horního patra Javoříčských jeskyní. Jeskyně byly pro veřejnost zpřístupněny 15. května 1939.
Circled-fill up Clues
1 – Schéma dramatického díla.
2 – Vodní šelma s hnědou srstí.
3 – Krajíc.
4 – Zlý skřítek.
5 – Horník.
6 – Hromadný výstřel.
7 – Číslice.
8 – Nosný sloup.
9 – Dovednost.
10 – Tmavá část sluneční skvrny.
11 – Duben.
12 – Naříkání.
13 – Malé lodě.
14 – Výsledek dělení.
15 – Vonná látka ze střev vorvaně.
16 – Šperky (hovorově).
žlutě – TAJENKA.
Help: SYŽET; UMBRA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file