česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6788 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Svatá Cecílie (TAJENKA).
Archery target puzzle Clues
1 – Klasické dílo.
2 – Prudké vyražení vzduchu ústy.
3 – Drobný ruský peníz.
4 – Součást oděvu kryjící nohy.
5 – Kroužek.
6 – Nástroj kopáče.
7 – Nůžkovité ústrojí na končetině raka.
8 – Sloupeček ve formuláři.
9 – Jakost.
10 – Soubor do země uložených kabelů.
11 – Automobilová houkačka.
12 – Čtvrtletí.
13 – Nádoba na benzin.
14 – Výrobce krajek.
15 – Veselá divadelní hra.
obvod žlutě – TAJENKA.
Filling method: Filling words from center to out.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file