česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6839 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Velkopodnikatel, majitel uhelných dolů, poslanec Moravského zemského sněmu (TAJENKA) Vondráček se narodil 13. 1. 1819 v Tachlovicích. Zemřel v Ostravě 14. 6. 1887. V Opavském deníku poté vyšel nekrolog, ve kterém stálo: „Jeho jméno je všeobecně váženo nejen jako průmyslníka vzorného, ale jako muže lidumilného a v potřebách vlasti vždy štědrého. Bylť on muž, jenž prospěl své vlasti nikoliv perem, ani mečem, ale prací takměř mozolnou, jenž z nepatrných počátků pouze neúnavnou pílí a prací domohl se místa mezi předními průmyslníky našimi, málo jest v majetnějších vrstvách naší společnosti vlastimilův tak ryzích, upřímných a povždy obětavých jako byl (TAJENKA) Vondráček.“
Domino Clues
1 – Výpotek při zánětu.
2 – Japonský pokrm.
3 – Eskymácké obydlí.
4 – Zvyklost.
5 – Náladová píseň.
6 – Talířovitý bicí nástroj.
7 – Obvazový materiál.
8 – Výzva.
9 – Náprsní díl kalhot.

TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file