česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6735 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Po nacistické okupaci 15. 3. 1939 byla nařízena změna provozu z levostranného na pravostranný. Kvůli složitosti dopravy a nutným úpravám, jako např. přestěhování nástupních ostrůvků, se vpravo začalo jezdit v Praze až od 26. března. K zavedení jízdy vpravo se Československo, spolu s dalšími zeměmi, zavázalo podepsáním dodatku Pařížské úmluvy již v roce (TAJENKA). K samotné změně u nás mělo dojít v pondělí 1. května 1939.
Criss-cross Clues
3místná


4místná


5místná

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Choose word in the frame. Click to word what you wolud insert into. The word will included into frame.
xml document Solution into a file