česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6733 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) neříká nikdy nic dobrého.
Shakespeare
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Sójové zrno; muž slabé vůle. B – Pálenka z rýže; žlutě a tmavě zbarvení zpěvní ptáci. C – Společenství lidí téhož jazyka; povrchní obdivovatel všeho módního. D – Zkratka naší měny; mravouk; st. SPZ Prahy. E – TAJENKA. F – Dotaz na osobu; dvoukolový vozík; zkratka střední školy. G – Defekt; první železnice. H – Forma genu; soubor estetických měřítek. I – Opak úzkého (-é); přibližně.
Svisle:
1 – Peněžní vklad hráčů; malířská technika. 2 – Kdo orá; jestli. 3 – Železný sud; německy „nebo“. 4 – Pasák skotu; pobídka. 5 – Iniciály herce Županiče; návštěvník kina; kód Aljašky. 6 – Německy „když“; obsahující kůru. 7 – Syntetický kaučuk; malá laň. 8 – Jablka a hrušky; postavení zubů při sevřených čelistech. 9 – Mýlka; podvozek.
Help: ALELA; ODER
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file