česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6784 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Úplná a naprostá svoboda dělat (TAJENKA) znamená svobodu nedělat nic.
Norbert Wiener
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Třetí písmeno řecké abecedy; dětský pozdrav. B – Příloha k vepřové pečeni s knedlíkem; purpurové. C – Popěvek; nádoba na řezané květiny. D – TAJENKA. E – Část textu; obyvatelé Valašska. F – Sentimentální; nekovový prvek. G – Nepatrněji; lihovina ze zkvašeného žita.
Svisle:
1 – Štíhlý stepní sudokopytník; úmyslné. 2 – Nevelcí; slovensky Láďa; záhadně. 3 – Natřený lakem. 4 – Týkající se pachu; bledě fialová; furunkl. 5 – Podlouhlý štít; zručná.
Help: PAVÉZA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file