česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6733 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
30. září je Světový den (TAJENKA).
Archery target puzzle Clues
1 – Ozdobný vodorovný pruh na stěně.
2 – Zvuk vydávaný zvířetem nebo člověkem.
3 – Sčítací znaménko.
4 – Rána.
5 – Úspěch.
6 – Pach.
7 – Opevněné šlechtické sídlo.
8 – Mělký přechod přes řeku.
9 – Zrození.
10 – Část zad nad lopatkou.
11 – Zamřížovaný prostor pro chov ptáků.
12 – Místo, kde se natáčí film (slang.).
13 – Herecký plat.
14 – Svit.
15 – Nízká cena.
obvod žlutě – TAJENKA.
Filling method: Write words from the edge to the center.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file