česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6784 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Stíhací pilot, držitel mnoha vyznamenání, Stanislav (TAJENKA) se narodil 19. 10. 1919 v Blažovicích a zemřel 15. 10. 2008 v Praze. Po únoru 1948 se ani on nevyhnul represím. Byl degradován a odsouzen na rok do vězení. Po sametové revoluci byl jedním z těch, kteří se zasloužili o rehabilitaci válečných veteránů postižených komunistickým režimem. Od roku 1992 působil jako předseda Sdružení zahraničních letců, v květnu 1995 byl povýšen na generálmajora ve výslužbě.
Circle puzzle Clues

1-4 – Zničený hnilobou.
3-6 – Kulovitý model Země.
5-8 – Chuchvalce.
7-10 – Včelička.
9-12 – Žába s hladkou pokožkou.
11-2 – Druh mořské řasy.
žlutě – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file