česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6553 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
12. listopadu 1989 byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena Anežka Česká. Cesta k jejímu svatořečení však byla velmi dlouhá. První životopis pro kanonizační proces byl sepsán nedlouho po Anežčině smrti, ale tehdejší politická situace tomuto aktu nepřála. Znovu papeži žádost o Anežčinu kanonizaci předložila až královna Eliška Přemyslovna. Úspěšná nebyla, vyslyšen poté nebyl ani její syn císař Karel IV. Po několika dalších pokusech dosáhl jistého výsledku teprve pražský arcibiskup kardinál (TAJENKA) Schwarzenberg, na jehož žádost byl Anežce v roce 1874 udělen titul blahoslavená.
Peony Clues
1 – Přední část těla.
2 – Letní měsíc.
3 – Příslušník vyšší šlechty.
4 – Pomalý člověk.
5 – Podzemní část rostliny.
6 – Vstup do místnosti.
7 – Keř s hnědočervenými větvemi.
8 – Křivka vejčitého tvaru.
9 – Větší živočich.
10 – Obřadní oděv.
11 – Zlatá římská mince.
12 – Mládě koně.
žlutě – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file