česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6784 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Demokracii je třeba hlídat a je třeba být pořád (TAJENKA).
Zdeněk Svěrák
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Tázací zájmeno; velká sladkovodní ryba; ňadro. B – Již; listnatý strom používaný do živých plotů; systém islámských norem chování; nápor. C – Lodyha s listy; svinout; lázeňské město u Černého moře. D – Jejda; ostrý přízvuk; velký africký vodní savec s tlustou kůží; MPZ Litvy. E – TAJENKA. F – MPZ Slovenska; střešní konstrukce; znovu; ruská tisková agentura. G – Stavební kámen hranolového tvaru; ztratit se; Ředitelství opevňovacích prací (zkr.). H – Opak pilné; útočiště; tohoto dne; starší SPZ Rokycan. I – Slovensky „jací“; arabské ženské jméno; kozácký náčelník.
Svisle:
1 – Škůdce v kurníku; výplně oken. 2 – Latinskoamerický tanec (jive); prasečí citoslovce. 3 – Povzdechnutí; cupitání. 4 – Část lidského těla nad boky; název několika rybníků v Čechách a na Moravě. 5 – Bývalá švédská hudební skupina; staroegyptský bůh nebes, slunce a světla; označení tužkové baterie. 6 – Polské město; citoslovce bzučení. 7 – Vojenský pozdrav; chyba. 8 – Konzervovat kouřem; opojení. 9 – Zakončení šachové hry; kulovité zářící vesmírné těleso. 10 – MPZ Egypta; anesteziologicko-resuscitační oddělení; cirkusový stan (slang.). 11 – Dobrá vlastnost; čajová růže. 12 – Kdo plachtí; chemická značka samaria. 13 – Potrhlý člověk (expr.); planetka. 14 – Německá karetní hra; vzdálenost vysázených rostlin.
Help: ADAT; ANAPA; HOR; ISORA; NAZLÍ
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file