česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7285 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
To není přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven (TAJENKA).
M. T. Cicero
Joined squares Clues
Square 1:
Jméno skladatele Janáčka; vyšší anglický šlechtický titul; mládě orla; švihnutí (bičem).
Square 2:
Velký africký vodní savec s tlustou kůží; domácky Růžena; výčnělek ozubeného kola; slabá.
Square 3:
Opak výdechu; opak vzhůru; pracovník přijatý na zkušební lhůtu; žena opatrující malé děti.
Square 4:
Kovový plát; kávová sedlina; německý název Ohře; citoslovce chrápání.
Square 5:
Rozdíl mezi nominální hodnotou a tržní cenou; umělecký druh; šlechtic v incké říši; obracet půdu pluhem.

TAJENKA.
Help: ÁŽIO; EGER
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file