česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6837 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Stále více lidí se přiklánělo k názoru, že udělali nenapravitelnou chybu, už tehdy, když slezli ze stromů. Někteří dokonce tvrdili, že chybou bylo vůbec na ty stromy lézt, že měli všichni pěkně (TAJENKA).
Douglas Adams
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Peněžité částky ukládané v bance; citoslovce hrknutí. B – 1. část TAJENKY; řvaní. C – Chemická značka thallia; obrácené. D – Hon; čili. E – Latinsky „pták“; MPZ Řecka; starořímská mince. F – Ruční vozík; přístavní hráz. G – 2. část TAJENKY. H – Vědět; stupnice (lat.). I – Chemické sloučeniny; vydávat zvuk jako hodiny.
Svisle:
1 – Síla nadlehčující těleso v tekutině; iniciály scénáristy a herce Svěráka. 2 – Postavená z kůlů; slůvko zaváhání. 3 – Iniciály režiséra Smoljaka; rámus. 4 – A sice; Britové. 5 – Údaje; kanadská letecká společnost. 6 – Pórobeton; francouzsky „východ“. 7 – Rehci zahradní. 8 – Velký hřebík; jinak. 9 – Latinský název pro ledvinu; forma genu. 10 – Název souhlásky; sochařit.
Help: ALELA; AVIS; REN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file