česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6837 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
V životě se dočkáme odměny podle toho, jak (TAJENKA) budeme k ostatním lidem.
Earl Nightingale
Ornament puzzle Clues

1 – Odlamování (hornin); krátkozraký člověk.
2 – Pach připomínající myši; neoblečený.
3 – Na straně; nekritické uctívání.
4 – Ukazatel na obrazovce počítače; vrch u Třebechovic.
5 – Orná půda; středomořský jehličnan.
6 – Buňka; hlaveň (slang.).
7 – Příslušníci laténské kultury; drobný umělecký předmět.
8 – Ne; bledě fialová.
9 – Smyslnost; italská dáma.
10 – Opak navrch; ošatit.
žlutě – TAJENKA.
Help: MYOP; NIPA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file