česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6733 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Každý si musí zvolit, zda jeho cesta povede světlem tvořivého altruismu, nebo temnotou destruktivního (TAJENKA).
Martin Luther King
Circled-fill up Clues
1 – Rod květin plamenek.
2 – Hl. město Tibetu.
3 – Předek důlní chodby.
4 – Xerografický přístroj.
5 – Bod na monitoru.
6 – Sednice.
7 – Vajíčko.
8 – Šum.
9 – Upotřebení.
10 – Náčiní na jedení polévky.
11 – Vyčerpanost.
12 – Zahnívání.
13 – Okrasný keř kvetoucí v únoru.
14 – Střetnutí válčících stran.
15 – Záchrana.
16 – Melancholická sklíčenost s pocitem omrzelosti.
žlutě – TAJENKA.
Help: PIXEL; PHLOX
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file