česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6837 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
17. března je v Irsku Den svatého Patrika. Slaví se v předpokládaný den úmrtí tohoto misionáře a prvního irského biskupa, jenž se původně jmenoval (TAJENKA).
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Drobné a krátkodobé předměty; slizovitá látka; horko (ob.). B – Slůvko ohrazení se; kafe; umělý jazyk. C – 1. část TAJENKY; výtah. D – Skladba pro osm nástrojů; tvrdá hudební stupnice; nikoliv. E – Domácky Viktor; strnutí šíje. F – Jednotka intenzity elektrického proudu; démonicky svůdná žena. G – Římské číslo 1100; latinsky „vzduch“; kulička vyloučená pláštěm mlže. H – Finiš v cyklistice; 2. část TAJENKY. I – Rozpouštět se vlivem tepla; stará bezcenná věc; kód islandské koruny. J – A sice; automobily; hudební styl původem z Jamajky.
Svisle:
1 – Místo, kde je člověk doma; odplata. 2 – Vojenská barva; nadívat. 3 – Básnířka; uzlový telefonní obvod. 4 – Německé město (Výmar). 5 – Citoslovce škytání; PET láhev. 6 – Velké pole; dehet; chemická značka ruthenia. 7 – Iniciály herce Vojana; německý určitý člen; nasávat. 8 – Zbytek po destilaci ropy; kočkovitá šelma. 9 – Šelma. 10 – Vir způsobující AIDS; cibulovina s bílými n. žlutými květy. 11 – Patřící Idě; citoslovce mlasknutí. 12 – Copak; skrojek (chleba).
Help: ISK; SKA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file