česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6837 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Poslední branný zákon rakousko-uherské monarchie z července 1912 stanovil vojenskou službu na dva roky, u jízdního dělostřelectva na tři roky a u námořnictva na čtyři. 19. března roku 1920 přijal nový parlament Branný zákon republiky Československé. Ten snižoval brannou povinnost mužů ve věku 20 až 50 let na čtrnáct měsíců s možností prodloužení o (TAJENKA) měsíce. To vydrželo až do nástupu Hitlera k moci v Německu, kdy byla prezenční služba opět prodloužena na dva roky.
Chain-frame
Clues
A1 – Léčení; větší potok. A2 – Obec u Mníšku pod Brdy; špunt. A3 – Mravy; botanický název rýže. A4 – Prudký záchvěv po úderu; uzeniny ve tvaru krátkého silného válečku. A5 – Část těla mezi hrudníkem a pánví; nejstarší útvar druhohor.
žlutě – TAJENKA.
Help: ORYZA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file