česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6910 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Rozhlasová redaktorka a překladatelka Alena Maxová se narodila 20. 3. 1920 v nizozemském Haagu, zemřela 18. 2. 2013 v Praze. Se svými rozhlasovými spolupracovníky vytvořila mimo jiné v roce 1963 pásmo krátkých příspěvků prokládaných hudbou. Pořad nazvaný (TAJENKA) se od té doby vysílá dodnes.
Maxová překládala z angličtiny a bulharštiny, například romány Anne Brontëové, Daphne Du Maurierové či knihy Alana Levyho. Jejím nejoblíbenějším autorem byl Ed McBain, kterého českým čtenářům představila jako první.
Criss-cross Clues
3místná

4místná

5místná
6místná


7místná

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Choose word in the frame. Click to word what you wolud insert into. The word will included into frame.
xml document Solution into a file