česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6733 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Básník, dramatik, literární historik a překladatel z němčiny, francouzštiny, bulharštiny a slovenštiny Ludvík (TAJENKA) se narodil 22. 3. 1920 v Brně, zemřel 17. 8. 2010 v Boskovicích. Za svou tvorbu byl několikrát oceněn. V roce 2007 mu bylo kupříkladu prezidentem uděleno Státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění, o dva roky později jej za celoživotní literární dílo vybrala Nadace Charty 77 za laureáta Ceny Jaroslava Seiferta.
Comb-frame Clues
Svisle:
1 – Hovorově „finanční úřad“.
2 – Kovová část uzdy.
3 – Arabský kočovný pastevec.
4 – Malé dláto.
5 – Středověká studentská slavnost.
6 – Vrstva výtrusonosných buněk na plodnici někt. hub.
7 – Přátelské setkání s rozhovorem.
horizontal – TAJENKA.
Help: BEÁNIE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file