česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6669 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„I nad celým oceánem rozlitého mléka dokážeme (TAJENKA) - má-li být život snesitelný, všechno mimořádné se musí stát všedním.“
John Wyndham, z knihy Den trifidů
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Základní zákon státu; rybka příbuzná sledi. B – 1. část TAJENKY. C – Jméno papouška; bývalý berlínský autodrom; iniciály herce Munzara. D – Německy „jen“; opuchlina; portugalská letecká společnost. E – Iniciály básníka Březiny; nemluvit pravdu; rýpaná. F – Starší člen rodiny; základní složka bílkovin. G – Pracovat na stavu; dř. britská délková míra; zájmeno. H – Německé zájmeno „ona“; německy „strom“. I – Řada osmi tónů diatonické stupnice; bláhový člověk. J – 2. část TAJENKY. K – Izolace; Továrny obráběcích strojů.
Svisle:
1 – Kompletnost; obecně prospěšná společnost (zkr.). 2 – Malý srub; st. SPZ Kolína. 3 – Starší jednotka tlaku; nastoupení. 4 – Alou; chorobná tvorba kamenů v orgánech těla. 5 – Název římské pětky; citoslovce ohrazení se; anglicky „vůbec“. 6 – V indické mytologii vtělení bohů do podoby člověka; domácí podoba jména Adalbert. 7 – Dřívější značka žiletek; jedna z krevních skupin; zkratka obchodního centra. 8 – Jemná omítka; vrabčátko. 9 – Vybídnutí ke ztišení se; rohovitá páska v ústní dutině plžů. 10 – Iniciály herce Lukavského; jemná síťová látka; komunikace spojující břehy. 11 – Pokrýt vrstvou zlata; italsky „jedno“. 12 – Bicí nástroje kotle; hrůza.
Help: AVATÁRY; LITIÁZA; RADULA; TAP
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file