česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6873 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
30. července je Mezinárodní den (TAJENKA).
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Posekat kosou; způsob (kniž.). B – Muž slabé vůle; revolty. C – Botanický název rozchodníku; iniciály básníka Březiny; opak kreditu. D – Dopravit se jízdou dolů; ruské počítadlo; rýpání. E – TAJENKA. F – Materiál na svetry; ptačí pera; potrhlý člověk (expr.). G – Ekvipáž; vybídnutí k přijetí něčeho; šplhaví ptáci. H – Praštiti (expr.); rod žraloků máček. I – Anglicky „nějaký tým“; vytrvalé zahradní rostliny.
Svisle:
1 – Tišící citoslovce; broumovské textilní závody. 2 – Vazká mastná kapalina; tlachat. 3 – Odbornice na úpravu vlasů. 4 – Nikoli bosá; hlavní město Samoy. 5 – Kyrgyzská měna; zkratka Státní bezpečnosti; značka fyzikální atmosféry. 6 – Německé zájmeno já; pomluvit (expr.). 7 – Peněženka; MPZ Řecka. 8 – Mezinárodní den dětí (zkr.); dočasně vyhrazený prostor (v letectví); zástup lidí. 9 – Německy „vrchní číšník“; popěvek. 10 – Podmanitel. 11 – Odjetí (proti něčí vůli); vojenský útvar. 12 – Setba; tiskařské stroje.
Help: APIA; GALEUS; SEDUM; TSA; VEBA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file