česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6931 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Už existuje tolik názorů, (TAJENKA), že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je.
Josef Čapek
Archery target puzzle Clues
1 – Cesta za jistým účelem.
2 – Pověst.
3 – Vyrovnání v řadě za sebou.
4 – Učinit vyšším.
5 – Oživlé mrtvoly v hororech.
6 – Zdařile.
7 – Smrt (expresivně).
8 – Zůstat jako poslední část nějakého množství.
9 – Následující den.
10 – Počatý.
11 – Odděleně.
12 – Zmar.
13 – Pocit porušení rovnováhy.
14 – Těžce.
15 – Opak předklonu.
obvod žlutě – TAJENKA.
Filling method: Filling words from center to out.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file