česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6875 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nemáme se starat, abychom žili dlouho, ale abychom žili (TAJENKA).
Seneca
Joined squares Clues
Square 1:
Dílenský stůl; nejnižší správní jednotka; jméno herečky Boudové; značka pro kilokalorii.
Square 2:
Společenská hra s vytahováním a obsazováním čísel; staroirské písmo; záhady; osudové znamení (z lat.).
Square 3:
Hovorově „sonografie“; zákrut; tklivě; dar bohům.
Square 4:
Zkratka pro brutto; otec manželky; podnosy; odrůda chalcedonu.
Square 5:
Vzorec chloridu sodného; plošná výměra pozemku; sladkovodní ryba s vysokým plochým tělem; samice jelenů.

TAJENKA.
Help: OGAM; OMEN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file