česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7453 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) je významnou složkou stravy pro třetinu světové populace.
Joined squares Clues
Square 1:
Návštěvník; vařené vepřové maso z hlavy a z krku; pijavá; břevno.
Square 2:
Lék k mazání; úřední spisy; ostýchavost; zde.
Square 3:
Místo (v zaměstnání); prr; spěch; obrněné bojové vozidlo.
Square 4:
Mravní čistota; německý název Ohře; senové listy; dráha.
Square 5:
Jméno herce Montanda; proudění vzduchu horizontálním směrem; sicilská sopka; smluvené setkání.

TAJENKA.
Help: EGER
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file