česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7285 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
11. ledna 1922 byl prvnímu diabetikovi na světě podán inzulin. Stalo se tak v nemocnici v kanadském Torontu. Pacientem byl čtrnáctiletý Leonard Thompson, kterého tehdy od smrti dělilo jen několik dní. Inzulin mu zachránil život. Thomson se sice dožil jen 27 let, ale to jen proto, že podlehl jiné nemoci, jíž byl (TAJENKA).
V Československu došlo k první aplikaci inzulinu pacientovi v roce 1923 na 1. interní klinice Všeobecné nemocnice a Lékařské fakulty Karlovy univerzity.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Plemeno slepice; trýznit. B – Manství (mn. č.); mladý lesní porost; kód pro srbštinu. C – Nejstarší latinský překlad bible; v tenise zisk bodu přímo z podání; had z Knihy džunglí. D – Vzorec oxidu vanadnatého; papežská listina; opěrná zeď. E – TAJENKA. F – Dozadu; kazit (ob.); iniciály scénáristy a herce Svěráka. G – Tyče na předku vozů; umývat; ženské jméno (13. 1.). H – Ludolfovo číslo; tažné motorové vozidlo; Institut klinické a experiment. medicíny. I – Obytné vnitřní dvory; jiný (obecně).
Svisle:
1 – Působení; ozdobný uzlík ve tkanině. 2 – Roční období; zapadnout (o slunci). 3 – Složitý návrat vojáků z války; MPZ Turecka. 4 – Jednostěžňový pobřežní člun; německy „květen“. 5 – Značka kilometru; domácky Aleš; tenké prkénko. 6 – Avšak; pobídka (-o); záhada (kniž.). 7 – Plést (někoho); slovenská předložka; nebo. 8 – Řecký anýzový nápoj; pohádkový hrdina s kouzelnou lampou. 9 – Zájmeno přivlastňovací; odborný posudek. 10 – Jméno fyzika Newtona; prudká fáze útoku. 11 – Sopečný tuf; jediní.
Help: ITALA; TRAS; UZO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file