česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7515 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Člověk je (TAJENKA) smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.
Avicenna
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Osmá část; iniciály dramatika Tyla. B – Iniciály herce Vrchoty; svedení; skrytý program poškozující v počítači data. C – Německy „koupel“; tvoření. D – Hybaj; křivka vejčitého tvaru. E – TAJENKA. F – Ohřátí; potichu. G – Jíst snídani; pulz. H – Purpur; arabský plnokrevník; římské číslo 501. I – A sice; kelímek na tavení kovů.
Svisle:
1 – Polní práce; borovice. 2 – Hybné ústrojí; uštvat (s-). 3 – Iniciály herečky Steinmasslové; hodní; slabika smíchu. 4 – Informatika a výpočetní technika (zkr.); sedat si. 5 – Neologismy (jaz.). 6 – Slučovat (molekuly); podpis sprejera. 7 – Označení jihovýchodu; vytékat po kapkách; SPZ Bratislavy. 8 – Radící divák karetní hry; šediví. 9 – Anglicky „živnost“; epický básník.
Help: ADOVAT; TRADE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file