česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7963 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Děti musejí snášet hlouposti dospělých, dokud nejsou dost veliké, aby je (TAJENKA).
Jean Anouilh
Comb-frame Clues
Svisle:
1 – Živina dodávaná do půdy.
2 – Operní zpěvačka.
3 – Obydlí hajného.
4 – Prosté vojenské lůžko.
5 – Pohoří.
6 – Nástroj na vytahování zátek.
7 – Tenká a dlouhá skleníková okurka.
8 – Smažený pokrm z litého těsta.
9 – Týkající se Hynka (-y).
horizontal – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file