česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7853 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Válka není věc, kterou si člověk zvolí, ale je mu přidělená osudem.
Bosenský (TAJENKA) Aldin Popaja
Archery target puzzle Clues
1 – Obyvatel Flander.
2 – Slizovitá látka.
3 – Prohýřená noc.
4 – Lasicovitá šelma.
5 – Část horní končetiny člověka.
6 – Celkový počet.
7 – Rychlý běh.
8 – Úžlabina.
9 – Uzavřená vejčitá křivka.
10 – Porost ptačího těla.
11 – Příloha k vepřové pečeni s knedlíkem.
12 – Setba.
13 – Zřícenina nedaleko Prahy.
14 – Dělník pracující na skacím stroji.
15 – Pytlák lovící zvěř do smyček.
obvod žlutě – TAJENKA.
Filling method: Write words from the edge to the center.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file