česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7853 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) patří k tomu nejcennějšímu v životě. To pak nemáte čas na kariéru.“
Ester Krumbachová (12. 11. 1923, Brno – 13. 1. 1996, Praha), významná filmová výtvarnice, scénografka, spisovatelka, scenáristka a režisérka.
Joined Corners Clues
1 – Značka sekundy.
2 – Nářečně „hle“.
3 – Starší SPZ Liberce.
4 – Opak nade.
5 – Silný hluk.
6 – Velká opice.
7 – TAJENKA.
8 – Natrvalo.
9 – Rostlinné vajíčko.
10 – Náspy.
11 – Domácí podoba jména Alena.
12 – Nikoliv.
13 – Citoslovce podivu.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file