česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7935 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Malířka a ilustrátorka Helena Zmatlíková, rozená Wehrbergerová, se narodila 19. 11. 1923 v Praze a zemřela 4. 4. 2005 tamtéž. Ilustrovala na (TAJENKA) knížek, především pro děti. Za svou tvorbu byla oceněna u nás i v zahraničí. Získala např. zlatou medaili za spoluúčast na světové výstavě v Bruselu či několik cen za nejkrásnější knihu roku.
Joined Corners Clues
1 – MPZ Německa.
2 – Zkr. ústředního výboru.
3 – Opak uvnitř.
4 – Druhé jméno Komenského.
5 – Namést dovnitř.
6 – Únosným způsobem.
7 – TAJENKA.
8 – Velké dopravní letadlo.
9 – Svírat.
10 – Černé dřevo.
11 – Svaz učitelů tance (zkr.).
12 – Člen božského germánského rodu.
13 – Značka tesly.
Help: ÁS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file