česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6935 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) člověka dotvářejí, učí ho úctě k hodnotám. I k těm malým a každodenním.
B. Žárský
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Okamžitě; zdvojený zápor; nářečně „jenom“ (-e-); ukázková verze softwaru.
Quadrat 2:
Zakulaceně; jedovatý kapalný prvek (Br); vlastní losům; arabský kníže.
Quadrat 3:
Nástroje ke krájení; kysličník; Semité; otok.
Quadrat 4:
Samostříl; kus uhlí; šedivé; pracovník přijatý na zkušební lhůtu.
Quadrat 5:
Nedodělek; italský ostrov; shluk (zvědavců); kroky při šachu.

TAJENKA.
Hilfe: ELÉV
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file