česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6935 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli (TAJENKA).
G. Apollinaire
Schneekristall Legenden

1-4 – Víření na bubnu.
3-6 – Město na jihu Brazílie.
5-8 – Prckové.
7-10 – Značka potřeb pro cyklisty.
9-12 – Čtvrtina.
11-14 – Dráha.
13-16 – Milovník krásy a umění.
15-2 – Mořský hlavonožec.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: SCOTT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file