česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7010 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Být šťasten sám a jiné (TAJENKA) - to je pravý úkol člověka.
B. Bolzano
Pfingstrose Legenden
1 – Stan mongolských kočovníků.
2 – Smyslové ústrojí.
3 – Vysokohorská borovice.
4 – Tropický strom podobný palmě.
5 – Nástroj k rytí (výtv.).
6 – Věci, s nimiž se obchoduje.
7 – Čas od času.
8 – Křivka vejčitého tvaru.
9 – Čerstvé.
10 – Domácky Vojtěch.
11 – Velmi jasný meteor.
12 – Muzika.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: CYKAS; OVOID
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file