česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7010 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
16. září roku 1817 „objevil“ Václav Hanka ve věži kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem údajně středověký rukopis. Název dostal podle místa nálezu - Královédvorský. Obsahoval 6 zlomků epických básní, 6 lyrických skladeb a 2 lyrickoepické. Ukázka je ze skladby Jelen:

Ajta junoše po horách chodiva,
dolinami chodiva v (TAJENKA);
hrdú braň na sobě nosíva,
braňú mocnú rozráže vrahóm shluky.
Nenie juž junoše v horách!

Leže junoše v chladnéj zemi,
na junoši roste dubec, dub,
rozkládá sě v suky šíř i šíř.
Cházievá jelen s krásnýma rohoma,
skáče na nožiciech rúčiech,
vzhóru v listie piená táhlé hrdlo.
Aus 2 mach 1 Legenden
Vodorovně:
A – Řecké „L“; mužské jméno (24. 12.). B – Salátová bylina (roketa); jméno spisovatele Maye. C – Politická strana; slaná minerální voda. D – Chudokrevnost; tenkostěnná střela s trhavinou.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file