česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7010 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Jazyk je bez kostí - ale (TAJENKA)
Malajské přísloví
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Stepní pták; sourozenec; iniciály malíře Muchy. B – Vodní hlodavec; drobný hmyz kladoucí vajíčka do pavouků; značka galia. C – Obrušování; zkratka pro kus; velká široká nádoba. D – 51 římskými číslicemi; velký africký sudokopytník; luční porost. E – Slovenský souhlas; tisíc kg; způsob spojení dvou provazů. F – TAJENKA. G – Klam; starověký stát; citoslovce ňafnutí. H – Radioaktivní plyn; alken; nuže. I – Špatní; MPZ Islandu; azbest. J – Předložka; pracovní schůze; domácky Aleš. K – Slovensky „pokud“; stáje; německy „ale“.
Svisle:
1 – Pečlivá; zařízení k zastavení. 2 – Jméno zbojníka Hooda; převis kůže. 3 – Kolos; losovací buben. 4 – Jednoduchá zbraň; dotaz na osobu; povzdech. 5 – Zbavená bot; kovový prvek (Ni). 6 – Bílá jarní květina; řadová číslovka. 7 – Kód ISO pro Rusko; melancholicky; římská čtyřka. 8 – Zkr. Auto moto klubu; související s Alanem. 9 – Zkouška; mužské jméno (Á-). 10 – Zkr. Rukopisu královédvorského; lihovina ze třtinové melasy; bledě fialová. 11 – Poslušnost; anebo (kniž.). 12 – Rostlina, ze které se získává sisal; zabrání cizího území. 13 – Lidové označení koňského kaštanu; zemědělský stroj.
Hilfe: ABER; ELAM; ENOL; KUDU
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file