česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7010 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Smích většinou umí závažné věci rozřešit lépe a rázněji než velká (TAJENKA).
Horatius
Kreifüllrätsel Legenden
1 – Počet ročních období.
2 – Část trasy.
3 – Gladiola.
4 – Kastrovaní samci prasete.
5 – Roup nebo škrkavka.
6 – Malý stromový hlodavec.
7 – Těžká práce.
8 – Špargl.
9 – Genový obsah chromozomů jádra buňky.
10 – Přímka procházející dvěma body kružnice.
11 – Někdo.
12 – Ustálené spojení slov.
13 – Jednotky výkonu.
14 – Nějak.
15 – Porucha zažívání (obstipace).
16 – Večírek.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: PLŠÍK
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file