česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7010 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) není nic, kde není ctnosti.
Molière
Wabenrätsel Legenden

A1 – Nevysoké. A2 – Uprchnout. A3 – To samé.

B1 – Nejnižší hodnost vojáka. B2 – Lem (ob.). B3 – Stožár visutého mostu.

C1 – Hřmění. C2 – Kontrolní otisk sazby. C3 – Sámek.

D1 – Vampýři. D2 – Obec u Prahy. D3 – Kouzelný nápoj.

E1 – Peruánské uzlové písmo (kipu). E2 – Hudební cvičení. E3 – Elementární částice.

F1 – Vyhynulý savec podobný slonu. F2 – Čistá váha. F3 – Otakarova.

G1 – Šábes. G2 – Od této chvíle. G3 – Spojka.

H1 – Noční motýl. H2 – Sajdkár (slang.). H3 – Vlněná látka s dlouhým vlasem.

I1 – Bezohledný člověk. I2 – Maďarské vinařské město. I3 – Linie těla (ob.).

2 – TAJENKA.
Hilfe: KVARK; QUIPU; ZDIBY
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file