česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7010 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) může být nebem, kde je láska a vzájemná úcta; mění se však v peklo, jakmile klesne k sprostotě.
Božena Němcová
Mandala - Rätsel Legenden

1 – Soustava těžce mísitelných kapalin; stát.
2 – Vodnatý křemičitan hliníku; Jihoevropan.
3 – Odysseův ostrov; rostlina dosna.
4 – Umělé průplavy; sportovní náčiní k jízdě na sněhu.
5 – Nádorové zbytnění mízních uzlin; osudové znamení (z lat.).
6 – Malta kryjící zdivo; domácí slovo utvořené podle cizího.
7 – Kajuta; americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku.
8 – Bez ponožek; direkty (zast.).
9 – Kousky jídla vkládané do úst; roztavené hmoty.
10 – Sedadlo za řidičem motocyklu; arabský kníže.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: KALK; ZEOLIT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file