česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7010 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) dělá hudbu viditelnou.
George Balanchine
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Proutěná nádoba; darebák. B – Těžkost; chemická značka erbia. C – Část lidského těla; podagra. D – Sada; jeden ze smyslů. E – TAJENKA. F – Končetiny; větší množství. G – Hydroizolační asfaltová lepenka; svalovina zvířat. H – Typ pšeničné mouky; autor Tří mušketýrů. I – Ozdobná spona; předložka.
Svisle:
1 – Tuhý zbytek po karbonizaci černého uhlí; vzácný kovový prvek (Nb). 2 – Obletění; opření. 3 – Deska sloužící ke krytí těla; slůvko pochopení; předložka (opak ze). 4 – Kaprovitá ryba; vidiny ve spánku; manžel. 5 – Již; podle; démonicky svůdná žena. 6 – Jídelní lístek; vládce. 7 – Jemné smetí; něco.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file