česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7010 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
14. května 1869 byl v Rakousko-Uhersku přijat školský zákon, podle kterého měly děti od 6 do 14 let povinnost chodit do školy. Rodičům, kteří by na to nedbali, hrozilo kromě pokut i vězení. Zato učitelé si polepšili. Jelikož se tímto stali státními zaměstnanci, začali od té doby dostávat (TAJENKA).
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Prostořeké; veřejné mínění. B – Pálenka z rýže; sklizeň; předložka. C – Visící kůže na krku; velký barevný papoušek; list papíru. D – Osobní zájmeno; arabský plnokrevník; stará stříbrná mince. E – TAJENKA. F – Hovorově „hlupák“; mořský klepetáč; iniciály herce Soukupa. G – Velké pole; mužské jméno (19. 5.); ustavičně. H – MPZ Ázerbájdžánu; někdo; starozákonní patriarcha. I – Jihomoravské město; předvánoční období.
Svisle:
1 – Světelný kruh kolem měsíce; nápor. 2 – Radioaktivní prvek; prudké svahy. 3 – Maďarské jezero; značka kilojoulu. 4 – Přesně; umělý jazyk. 5 – Citoslovce zatroubení; usazenina; ukrajinské město. 6 – Epocha; samec tura; symetrála. 7 – Americká značka automobilů; ňadro; v psychologii nejhlubší vrstva osobnosti. 8 – Oslavná báseň; jazykové vyjádření stupně vlastnosti. 9 – Značka radia; složitý návrat vojáků z války. 10 – Stát se zralým; záměr. 11 – Šikovný člověk; šumivé víno.
Hilfe: ELATIV; HALO; LVOV
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file