česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7010 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Mlčenlivost a (TAJENKA) - vlastnosti velmi vhodné k rozhovoru.
Michel de Montaigne
Vom Zentrum aus Legenden
1-A – Záducha.
1-B – Vlk z Knihy džunglí.
1-C – Typická vůně.
2-A – Tepna srdečnice.
2-B – Prvok měňavka.
2-C – Kladná elektroda.
3-A – Severoitalské město.
3-B – Zahradní hvězdnicovitá bylina kvetoucí na podzim.
3-C – Prudký záchvat choroby.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: AOSTA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file