česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6935 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) člověka dotvářejí, učí ho úctě k hodnotám. I k těm malým a každodenním.
B. Žárský
Joined squares Clues
Square 1:
Okamžitě; zdvojený zápor; nářečně „jenom“ (-e-); ukázková verze softwaru.
Square 2:
Zakulaceně; jedovatý kapalný prvek (Br); vlastní losům; arabský kníže.
Square 3:
Nástroje ke krájení; kysličník; Semité; otok.
Square 4:
Samostříl; kus uhlí; šedivé; pracovník přijatý na zkušební lhůtu.
Square 5:
Nedodělek; italský ostrov; shluk (zvědavců); kroky při šachu.

TAJENKA.
Help: ELÉV
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file