česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) - to by byla vůči bližnímu notná nevychovanost.
Oscar Wilde
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Nepříjemný člověk; ocas. B – S radostí; vousatí muži. C – Přístroj k zjištění trhlin v kovu; jeden ze smyslů; předložka. D – Nákupní středisko; povzdech; obyvatel Balkánu. E – TAJENKA. F – (být) v dobré kondici; v psychologii nejhlubší vrstva osobnosti; malí koně. G – Identifikační číslo (zkr.); zeměkoule; mínění. H – Hejsek; měna v iberoamerických státech. I – Botanický název árónu; hormon slinivky břišní.
Svisle:
1 – První housle; mezinárodní fotbalová federace. 2 – Úder; potřeba vozataje; inic. režiséra Ráži. 3 – Odhalit; stará francouzská mince. 4 – Tihle; jmění. 5 – Římská čtyřka; cizopasná houba; potomci. 6 – Slovensky „vůz“; japonský výrobce záznamových médií; onen. 7 – Stav před epileptickým záchvatem; dešťová voda stékající po zemském povrchu; MPZ Kazachstánu. 8 – Ohmataná; značka plutonia. 9 – Úder ohnutou paží v boxu; strast. 10 – Otázka při sázce; údajně; něco. 11 – Vzácný kovový prvek (Nb); čisticí prostředek na sklo.
Help: ARUM; INKAR; SOU; TDK
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file