česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7010 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě.
Latinské přísloví
Chain-frame
Clues
A1 – Chorobný strach; dutý válec. A2 – Nordický skřítek; jablka a hrušky. A3 – Přibližné určení; zbytek ulomené větve. A4 – Hlodavec podobný svišti; zpěvný pták s kropenatým peřím. A5 – Před dlouhou dobou; lososovitá ryba. A6 – Náčrt; název.
žlutě – TAJENKA.
Help: PSOUN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file